Privacy Policy

CONSIMTAMANT INFORMAT PRIVIND ACORDUL
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Conform cerintelor Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („GDPR”), are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra, ori o alta persoana.
    Aplicam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.  a luat masurile de securitate conform Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.
    Se recomanda sa furnizati si sa ne acordati datele solicitate, scopul inregistrarii si prelucrarii lor este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru diagnosticare, interpretare si tratament, istoric medical, acordarea de servicii medicale, la generarea de referinte medicale, scop statistic si informativ catre medicul curant, raportari la Casele de Asigurari de Sanatate locala, sau alte organisme autorizate prin lege in acest sens.
    Refuzul dvs. determina imposibilitatea acordarii de servicii medicale, de diagnosticare sau interpretare rezultate, de a beneficia de investigatii decontate de Casele de Sanatate, starea dvs. de sanatate putand avea de suferit.
    Conform Regulamentului beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre la . Datele dvs. nu vor fi transferate in alte state.
    Date cu caracter personal:  nume si prenume, CNP, data nasterii, sexul, cetatenia, date din actele de identitate, adresa, profesie, situatie familiala, date privind starea de sanatate etc.